Trestads vandrarförening bildades 1986, och har cirka 100 medlemmar

Föreningen är ansluten till:

  • Svenska Folksportförbundet (SFF) till vilket ett 80-tal föreningar och kommuner är anslutna.    
  • Internationella Folksportsförbundet (IVV) till vilket ett 50 tal länder är anslutna.

Vi vill:

  • Samla människor till vandringar under trevliga och kamratliga former där motionerandet sker i egen takt.
  • Främja intresset för deltagande i nationella och internationella vandringar.


Föreningen arrangerar:

  • Vandringar utefter snitslade banor i trestadsområdet.
  • Gemensamma vandringar och resor till andra föreningars vandringsarrangemang.

Medlemsavgiften:

  • Är 100 kronor per år.
  • Är för ungdomar under 16 år 50 kronor per år.

Tävling och tidtagning förekommer ej.

Skapa din hemsida gratis!