Trestads vandrarförening bildades 1986, och har cirka 100 medlemmar

Föreningen är ansluten till:

  • Svenska Folksportförbundet (SFF) till vilket ett 80-tal föreningar och kommuner är anslutna.    
  • Internationella Folksportsförbundet (IVV) till vilket ett 50 tal länder är anslutna.

Vi vill:

  • Samla människor till vandringar under trevliga och kamratliga former där motionerandet sker i egen takt.
  • Främja intresset för deltagande i nationella och internationella vandringar.


Föreningen arrangerar:

  • Vandringar utefter snitslade banor i trestadsområdet.
  • Gemensamma vandringar och resor till andra föreningars vandringsarrangemang.

Medlemsavgiften:

  • Är 100 kronor per år.
  • Är för ungdomar under 16 år 50 kronor per år.

Tävling och tidtagning förekommer ej.

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång