Trestads vandrarförening                              bildades 1986 och har ca 100 medlemmar

Föreningen är ansluten till:  

* Svenska Folksportförbundet (SFF) till vilket ett 80-tal föreningar och kommuner är anslutna.     * Internationella Folksportförbundet (IVV) till vilket ett 50-tal länder är anslutna.

Vi vill

  • samla människor till vandringar under trevliga och kamratliga former, där motionerandet sker i egen takt
  • främja intresset för deltagande i nationella och internationella vandringar

Föreningen arrangerar vandringar 

utefter snitslade banor i Trestadsområdet               (Trollhättan- Vänersborg-Uddevalla).                                 Vi deltar i gemensamma vandringar och resor till andra föreningars vandringsarrangemang. 

Tidtagning och tävling förekommer ej

Medlemsavgiften 

är 75 kr per år och medlem.                                             För ungdom under 16 år är den 50 kronor.